Drift och underhåll av tillgänglighetsåtgärder i tätort. För ökad tillgänglighet och bibehållen säkerhet året om [Elektronisk resurs] / Anna Niska, Charlotta Johansson, Karin Caesar

By: Niska, AnnaContributor(s): Johansson, Charlotta | Caesar, Karin | Statens väg- och transportforskningsinstitut [pbl]Language: Swedish Summary language: English Series: VTI rapport, 776Publisher: Linköping : Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 2013Description: 74, [31] s. : illSubject(s): Road network | Maintenance | Winter maintenance | Disabled person | Accessibility | Vägnät | Underhåll | Vinterväghållning | Tillgänglighet | FunktionshinderOnline resources: Länk
Contents:
"Syftet med projektet som redovisas i VTI rapport 776 har varit att identifiera svårigheterna med att sköta drift och underhåll av trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder och att hitta möjliga lösningar på problemen. Fokus har varit på utformning i tätort samt med tyngdpunkt på tillgänglighetsåtgärder för oskyddade trafikanter, framförallt de med funktionshinder. Projektet har omfattat litteraturstudier, intervjuer och medföljandestudier med kommunal drifts- och planeringspersonal, expertseminarier samt en enkätundersökning bland landets alla kommuner. Utifrån dessa studier kan konstateras att det finns all anledning att ur ett drift- och underhållsperspektiv se över detaljutformningen av främst övergångsställen. Svårigheten ligger i att hitta en balans mellan olika mål och intressen som trafiksäkerhet, tillgänglighet och estetik samt praktiskt utförande och kostnader. Studierna i projektet visar entydigt att manuell skötsel bör undvikas eftersom detaljer, som exempelvis måste handskottas, i praktiken blir dåligt eller inte alls åtgärdade. Det som är tillgängligt för alla under barmarksförhållanden är därmed inte tillgängligt för alla under vintern." (VTI)
No physical items for this record

"Syftet med projektet som redovisas i VTI rapport 776 har varit att identifiera svårigheterna med att sköta drift och underhåll av trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder och att hitta möjliga lösningar på problemen. Fokus har varit på utformning i tätort samt med tyngdpunkt på tillgänglighetsåtgärder för oskyddade trafikanter, framförallt de med funktionshinder. Projektet har omfattat litteraturstudier, intervjuer och medföljandestudier med kommunal drifts- och planeringspersonal, expertseminarier samt en enkätundersökning bland landets alla kommuner. Utifrån dessa studier kan konstateras att det finns all anledning att ur ett drift- och underhållsperspektiv se över detaljutformningen av främst övergångsställen. Svårigheten ligger i att hitta en balans mellan olika mål och intressen som trafiksäkerhet, tillgänglighet och estetik samt praktiskt utförande och kostnader. Studierna i projektet visar entydigt att manuell skötsel bör undvikas eftersom detaljer, som exempelvis måste handskottas, i praktiken blir dåligt eller inte alls åtgärdade. Det som är tillgängligt för alla under barmarksförhållanden är därmed inte tillgängligt för alla under vintern." (VTI)

Summary in English

    Kontakt:
    Trafikverkets bibliotek, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge
    Telefon: 010-124 15 03
    E-post: biblioteket@trafikverket.se

    Trafikverkets bibliotek
    Trafikverkets DiVA
    Trafikverkets webbutik
    Behandling av personuppgifter

Powered by Koha