Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder [Elektronisk resurs] : förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050 : sammanfattning huvudrapport

Language: Swedish Series: Publikation / Trafikverket ; 2012:101Publisher: Borlänge, Trafikverket, 2012Description: 47 s. : ill. ,diagr. ,tabISBN: 9789174672992Subject(s): Transport infrastructure | Railway network | Railway line | Capacity | Transportinfrastruktur | Järnvägsnät | Järnvägslinjer | Kapacitet | KapacitetsutredningenDDC classification: 385 Online resources: Länk
Contents:
"Trafikverket avrapporterar den 27 april 2012 uppdraget om kapacitet och effektivitet i transportsystemet till regeringen. Uppdraget har omfattat alla trafikslag och tidsperspektiv till år 2021 och till år 2025 och dessutom en utblick till år 2050. Detta är en sammanfattning av huvudrapporten." (Trafikverket)
No physical items for this record

"Trafikverket avrapporterar den 27 april 2012 uppdraget om kapacitet och effektivitet i transportsystemet till regeringen. Uppdraget har omfattat alla trafikslag och tidsperspektiv till år 2021 och till år 2025 och dessutom en utblick till år 2050. Detta är en sammanfattning av huvudrapporten." (Trafikverket)

    Kontakt:
    Trafikverkets bibliotek, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge
    Telefon: 010-124 15 03
    E-post: biblioteket@trafikverket.se

    Trafikverkets bibliotek
    Trafikverkets DiVA
    Trafikverkets webbutik
    Behandling av personuppgifter

Powered by Koha