Indikatorer. En översikt inom Banverket / Åhrén, Thomas

By: Åhrén, ThomasLanguage: Swedish Series: Institutionen för samhällsbyggnad. Avdelningen för drift och underhåll. Forskningsrapport 2004:09Publisher: Luleå : Luleå tekniska universitet, 2004Description: 25 sISSN: 1402-1528Subject(s): järnvägar | Banverket | drift- och underhåll | underhåll | indikatorerOnline resources: Länk
Contents:
Syftet är att med hjälp av indikatorer finna ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkert och strukturerat arbetssätt vid beslut av drift och underhållsåtgärder kopplade till järnvägen och dess trafikanter. Hur kan man med hjäp av indikatorer fatta rätt underhållsbeslut med hänsyn till punktlighet, säkerhet, miljö och lönsamhet? Hur kan ett ramverk/arbetsmetodik för användande av indikatorer ur ett underhållsperspektiv utformas?Järnvägssystemet är ett komplext system där en oväntad händelse eller störning drabbar många aktörer, exempelvis de uppmärksammade tågförseningar som inträffade under vintern 2001/2002. Därför måste alla störningar i transportprocessen identifieras, studeras, klassificeras, analyseras och om möjligt elimineras genom bättre underhållsinsatser. Beslut om underhållsinsatser bör fattas på rationella grunder och baseras på en genomtänkt underhållsstrategi.Genom forskning och utvecklingsarbetet förväntar man sig att hitta modeller och Key Performance Indicators (KPI) för att styra underhållsverksamheten för att vidmakthålla befintlig infrastruktur och rullande materiel i bra skick och också förlänga dess livslängd.Litteraturundersökningar visar att det saknas entydiga definitioner för indicators, performance indicators och key performance indicators, samtidigt som det även förekommer andra namn på dessa. I exempelvis Sverige används ofta även beteckningar som nyckeltal och index. Det som litteraturen däremot påvisar är att samtliga typer av indikatorer har ett gemensamt syfte, nämligen att skapa underlag för effektiv styrning och uppföljning av enheter, processer, system och/eller organisationer. Indikatorernas inbördes förhållande kan analogt beskrivas som att indicators är de mått och nyckeltal som används på operativ nivå, dvs fabriksgolvet, medan performance indicators är de aggregerade nyckeltal som återfinns på taktisk mellanchefsnivå. Key performance indicators är slutligen de aggregerade nyckeltal, baserade på performance indicators, som återfinns och används på strategisk ledningsnivå.Den kartläggning som genomförts för att hitta befintliga och presumtiva nyckeltal av offentlig karaktär inom Banverket, visar ingen större skillnad i jämförelse med vilka nyckeltal som används inom andra banförvaltande enheter i exempelvis Italien och Australien. Jämförelsen visar att i princip samma typ av data finns att tillgå inom alla tre förvaltningarna.
Item type Home library Collection Call number Status Date due Barcode Item holds
Bok Trafikverket
Öppen hylla
Huvudkatal Järnvägar. Allmänt. A2 a Available BanvMN1905_0001
Total holds: 0

R

Syftet är att med hjälp av indikatorer finna ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkert och strukturerat arbetssätt vid beslut av drift och underhållsåtgärder kopplade till järnvägen och dess trafikanter. Hur kan man med hjäp av indikatorer fatta rätt underhållsbeslut med hänsyn till punktlighet, säkerhet, miljö och lönsamhet? Hur kan ett ramverk/arbetsmetodik för användande av indikatorer ur ett underhållsperspektiv utformas?Järnvägssystemet är ett komplext system där en oväntad händelse eller störning drabbar många aktörer, exempelvis de uppmärksammade tågförseningar som inträffade under vintern 2001/2002. Därför måste alla störningar i transportprocessen identifieras, studeras, klassificeras, analyseras och om möjligt elimineras genom bättre underhållsinsatser. Beslut om underhållsinsatser bör fattas på rationella grunder och baseras på en genomtänkt underhållsstrategi.Genom forskning och utvecklingsarbetet förväntar man sig att hitta modeller och Key Performance Indicators (KPI) för att styra underhållsverksamheten för att vidmakthålla befintlig infrastruktur och rullande materiel i bra skick och också förlänga dess livslängd.Litteraturundersökningar visar att det saknas entydiga definitioner för indicators, performance indicators och key performance indicators, samtidigt som det även förekommer andra namn på dessa. I exempelvis Sverige används ofta även beteckningar som nyckeltal och index. Det som litteraturen däremot påvisar är att samtliga typer av indikatorer har ett gemensamt syfte, nämligen att skapa underlag för effektiv styrning och uppföljning av enheter, processer, system och/eller organisationer. Indikatorernas inbördes förhållande kan analogt beskrivas som att indicators är de mått och nyckeltal som används på operativ nivå, dvs fabriksgolvet, medan performance indicators är de aggregerade nyckeltal som återfinns på taktisk mellanchefsnivå. Key performance indicators är slutligen de aggregerade nyckeltal, baserade på performance indicators, som återfinns och används på strategisk ledningsnivå.Den kartläggning som genomförts för att hitta befintliga och presumtiva nyckeltal av offentlig karaktär inom Banverket, visar ingen större skillnad i jämförelse med vilka nyckeltal som används inom andra banförvaltande enheter i exempelvis Italien och Australien. Jämförelsen visar att i princip samma typ av data finns att tillgå inom alla tre förvaltningarna.

    Kontakt:
    Trafikverkets bibliotek, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge
    Telefon: 010-124 15 03
    E-post: biblioteket@trafikverket.se

    Trafikverkets bibliotek
    Trafikverkets DiVA
    Trafikverkets webbutik
    Behandling av personuppgifter

Powered by Koha