Hybridlok. [Elektronisk resurs] El-/dieselhybridlok för terminal- ochväxlingstjänst på icke elektrifierade spår / Peter Bark ; Mattias Skoglund

By: Bark, PeterContributor(s): Skoglund, MattiasLanguage: Swedish Series: Rapport 2008:7Publisher: Stockholm : TFK Transportforskningskommissionen, 2009Description: 75 sISBN: 9789185665211Subject(s): rullande material | ellok | lok | lokomotiv | dieselelektriska lok | diesellok | hybridfordonOnline resources: Länk. Tillgänglig inom Trafikverket
No physical items for this record

Projektets syfte har varit att studera förutsättningar för samt att utveckla ett koncept avseende ett enhetligt dragkraftsystem, eller lok, för godståg, som på elektrifierade banor kan matas med elenergi från kontaktledning, och som kan användas i växling samt i tjänst på bangårdar, spår och terminaler som ej är elektrifierade. Avsikten var att ta fram ett koncept, benämnt duolok, som minskar energiförbrukning och miljöbelastning vid godstransporter på järnväg genom att lokala godståg och växlingsrörelser på elektrifierade bangårdar, banor och spår kan framföras med eldrift istället för dieseldrift. En avsikt var att utveckla ett duolok för godstransporter som medför att såväl antalet loktyper som det totala antalet lok hos olika operatörer kan minskas väsentligt. För terminal- och växlingstjänst på spår utan kontaktledning har det hittills inte funnits några bra alternativ till diesellok vilka bullrar och ger upphov till avgasemissioner.

    Kontakt:
    Trafikverkets bibliotek, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge
    Telefon: 010-124 15 03
    E-post: biblioteket@trafikverket.se

    Trafikverkets bibliotek
    Trafikverkets DiVA
    Trafikverkets webbutik
    Behandling av personuppgifter

Powered by Koha