Trafikinformation och miljöeffekter [Elektronisk resurs] : beräkningar av omledningseffekter / Sara Janhäll, Anders Genell, Annika Jägerbrand

By: Janhäll, SaraContributor(s): Genell, Anders | Jägerbrand, Annika Karin | Statens väg- och transportforskningsinstitut [pbl]Language: Swedish Summary language: English Series: VTI rapport, 785Publisher: Linköping: VTI, 2013Description: 54 s. : illSubject(s): Driver information | Traffic control | Air pollution | Impact study | Trafikantinformation | Trafikstyrning | Effekter | Miljö | LuftföroreningarOnline resources: Länk
Contents:
"I VTI rapport 785 redovisas ett projekt som syftar till att beräkna miljöeffekterna av trafikinformation, vilket görs med en nyutvecklad beräkningsmodell. Baserat på denna effektsnurra redovisas även en åtgärdsbank som utifrån dagens trafikinformation syftar till förbättrad energianvändning, klimatpåverkan, luftmiljö, bullermiljö och andra miljövinster. Många miljöeffekter kan påverkas av trafikinformation. Det gäller framförallt luftföroreningar, buller, klimatutsläpp, men även barriäreffekter, ljusförorening, förorening av vatten och mark, störning i ömtåliga områden etc. Beräkningar med effektsnurran visar att mycket kan göras för att påverka emissionerna t.ex. genom påverkan av hur man kör, samt hur olika befolkningsexponering kan ge olika resultat." (VTI)
No physical items for this record

"I VTI rapport 785 redovisas ett projekt som syftar till att beräkna miljöeffekterna av trafikinformation, vilket görs med en nyutvecklad beräkningsmodell. Baserat på denna effektsnurra redovisas även en åtgärdsbank som utifrån dagens trafikinformation syftar till förbättrad energianvändning, klimatpåverkan, luftmiljö, bullermiljö och andra miljövinster. Många miljöeffekter kan påverkas av trafikinformation. Det gäller framförallt luftföroreningar, buller, klimatutsläpp, men även barriäreffekter, ljusförorening, förorening av vatten och mark, störning i ömtåliga områden etc. Beräkningar med effektsnurran visar att mycket kan göras för att påverka emissionerna t.ex. genom påverkan av hur man kör, samt hur olika befolkningsexponering kan ge olika resultat." (VTI)

Summary in English

    Kontakt:
    Trafikverkets bibliotek, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge
    Telefon: 010-124 15 03
    E-post: biblioteket@trafikverket.se

    Trafikverkets bibliotek
    Trafikverkets DiVA
    Trafikverkets webbutik
    Behandling av personuppgifter

Powered by Koha